Velkommen

Velkommen til Landsbyrådets hjemmeside hvor vi vil forsøge at holde dig opdateret med nyheder fra vores område.

Årsrapporten fra Landsbyrådet 2015

Du finder nu årsrapporten ved at klikke her.

Seneste nummer af Herskindsigt

Klik her for at se seneste nummer af Herskindsigt

Klik for at se

Nyhedsudsendelse fra TV2 oj 7. maj med optagelser fra valgmødet i Herskindhallen


Er den jyske trafikmafia genopstået?

Stormøde blev et KÆMPE møde – Læs artiklerne

Kampen for en nordlig linjeføring er ikke slut

Cykelstien mellem skolen og Skivholme bliver anlagt i år

Efter mere end 15 års kamp for at få en cykelsti mellem Herskindskolen og Skivholme lykkedes det. Skanderborg Kommunes Miljø- og plan-udvalg vedtog at fremrykke investeringen til efteråret 2014. Derefter blev beslutningen konfirmeret i både økonomiudvalg og i byrådet. Det blev samtidig beslut­tet, at der skulle etableres fortov mellem Skovby Nord og Hørslevvej.

Der er endnu en del uafklarede forhold, bl.a. hvor stien mere nøjagtig skal etableres – især i svinge­ne lige NØ for kirken. Der skal jo afsættes jord til stien. Beslutningen er modtaget med begejstring både på Herskindskolen og i Skivholme, og der ventes med spænding på det videre forløb.

Menighedsrådet hilser også beslutning velkommen, fordi forpagtningsaftalen skulle fornyes i år. Desuden har en del lodsejere, som har været meget positive, nævnt, at de måske ville trække deres tilsagn tilbage, hvis der ikke kom en afklaring i år.

Det har måske været medvirkende til beslutningen, men den skyldes især, at der i 2015 var store projekter andre steder i kommunen, der først kan sættes i gang i 2015, og man fandt ”et hul” i bud­gettet for 2014. Cykelstien mellem skolen og Skivholme er budgetteret til knap 3,6 mio. kr.

Hermed er et ønske blevet opfyldt. Det næste ønske på området er en cykel-gansti ned til Præstbro og videre til Skovby Nord. Svingene i skoven lige NØ for Præstbro er meget uoverskuelige. Det er i øvrigt årsagen til, at det ”gamle” Spor i Landskabet syd for Herskind på det udarbejdede kort ikke er bundet sammen med det nye spor SV for Præstbro.

Dette er den positive nyhed her i sommer. Desværre er der også en negativ nyhed. Politikerne i Tran­sportudvalget besluttede sig for, at Viborgvejs ændring til motorvej skulle gå syd om Lading Sø. Dette er besluttet uden saglige argumenter, da denne linjeføring både er den dyreste, ødelægger mest natur og giver flest boliger et støjniveau på over 59 dB. Desuden påvirkes også Borum Eshøj af den. Dette emne er udførlig omtalt andet sted på denne hjemmeside.

Hans Gravsholt. Best.medlem i Landsbyrådet Herskind-Skivholme

Indstilling til Årets Arkitekturpris

Landsbyrådet for Herskind-Skivholme indstiller Fugletårnet ved Engvej i Herskind til Årets Arkitekturpris. Læs mere her.

Årsmøde i Landsbyrådet

Så er der lagt referat af årsmødet i Landsbyrådet på hjemmesiden. Læs hele referatet her.

Årsrapport 2013 – læs om alle aktiviteterne

Rapporten indeholder et resumé over de aktiviteter, som Landsbyrådet for Herskind-Skivholme har beskæftiget sig med i 2013.Læs rapporten: Årsrapport 2013 (PDF)

Fornemt besøg i Herskind

Om formiddagen torsdag d.26.sept. havde Hertha Levefællesskab besøg af Carsten Hansen. Han er minister for By, Bolig og Landdistrikter. I hele uge 29 havde han flyttet en del af sit ministerium til Aarhus og Syddjurs Kommune. Han har til pressen udtalt: ”Hertha går nye veje, og det er netop derfor, jeg som minister og mine folk i ministeriet lægger stor vægt på at komme ud i landet.”

Besøget var meget vellykket og borgmester Jørgen Gaarde deltog i besøget. Ole Uggerby, administrativ leder i Hertha, har efterfølgende skrevet følgende:

Vores borgmester var inviteret af ministeren – og han mødte op sammen med kommunens pressemed­arbejder, Thomas Larsen. Ministeren havde departementschef + 2 medarbejdere med i sit følge.

Efter en times rundvisning (af Søren Hansen og Ole Uggerby) primært til de beskyttede værksteder: gartneri, mejeri, landbrug, bageri, væveri og køkken… mødtes vi i Herthahus-salen med lokale repræsen­tan­ter for Herskind og Hertha.

Her blev der serveret stegt sild med persillesovs og kartofler fra Madord­ningen i børnehaven, Nordlyset, mens der blev leveret små korte indlæg fra følgende:

Motorvejsgruppen og Mad med Perspektiver: Mogens Grejsen
Projekt cykelsti: Asbjørn Winter
Maries Have (herunder Marie Huset) samt Projekt større social rummelighed (Tal ordentligt): Pil Brudager
Naboerne internt i levefællesskabet: Skjold Fink
Nyt Bofællesskab: Anne Mette Kristensen
Sporet og fugletårn: Per Clauson-Kaas

Herefter blev der over kaffen rundet af:

Hvad er der skabt hidtil, og hvad har vi af ønsker for fremtiden, Ole Uggerby:

Hvad er der skabt?

  • 30 arbejdspladser
  • opført bygninger til en værdi af ca.100 mio.kr.
  • en årlig omsætning for ”virksomhedsdelen” på ca.15 mio.kr.
  • øget skatteprovenu fra de ca.110 voksne, som arbejder og bor på stedet, på ca.13 mio.kr.
  • frivilligt arbejde svarende til 9 årsværk
  • forbedret grundlag for opretholdelse af lokal dagligvarebutik, lokal skole/børnehave, kollektiv transport, fritids- og kulturliv.

ØNSKE-PROJEKTER
* Opdaterede boliger til 30 udviklingshæmmede i Hertha, herunder

  • - nyt bofællesskab til 7
  • - skærmet enhed til 4
  • – renovering/opdatering af 20 eksisterende boliger

* Maries Have – herunder MarieHuset (Sundheds- og kulturhus)

* Ny værkstedsbygning til kreative/terapeutiske aktiviteter

* Fælleshus i Hertha

* Stald-tilbygning (høtørring, maskinhus, facilitetsrum).

* Gartneri-halvtage

* Etablering af socialøkonomiske virksomheder omkring eksisterende funktioner som ”gæster”, cafe, gårdbutik, formidling m.m.

Samlet er det anlægsudgifter i Hertha 25 mio. kr. og i Maries Have  29-30 mio. kr.

.

.

Fra indvielsen af fugletårn og spang.

5-IMG_5152

1-IMG_5154

2-IMG_5160

1-IMG_5163

Da broen over åen var på plads:

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Læs mere under “Aktuelle projekter”. Her kan du også se flere billeder fra projektet.

Se også Kort og beskrivelse af det nye spor her.

Der er blevet lavet enFolder der viser Sporene i Lyngbygaard Ådal, som udover sporene også kort beskriver seværdighederne i området.

.

.

.

.

NYT OM MOTORVEJEN ..Endelig! Læs Vejdirektoratets indstilling vedrørende rute 26

Klik her og se de gode nyheder

Skivholme

Se hvad der sker i Skivholme på www.skivholme.net

Trafikproblemer

Trafikproblemer på Engvej - Brev til kommunen

En stærk kvinde i en mandedomineret verden

Entreprenørfirmaet Torben Svendsen i Herskind har noget, der ikke er helt almindeligt i den branche, nemlig en kvindelig ejer. TV2 Østjylland besøger virksomheden.

Se udsendelsen her

Kurt kom forbi Hertha

I bofællesskabet “Hertha” bor 25 udviklingshæmmede sammen med 100 såkaldt almindelige mennesker. Nu kommer Kurt forbi fællesskabet, hvor de 125 bor og arbejder sammen. Se hele udsendelsen her.

Herskind er en kurveknækker

Over en årrække har mere end 50% af Danmarks landsbyer oplevet faldende befolkningstal. Det gør sig ikke gældende i Herskind. Herskind hører til blandt de mest succesfulde til at have knækket den kurve. Vil du vide mere om, hvordan vi er lykkedes med at vende den tendens, kan du her læse analysen Kurveknækkerne som er finansieret af Indenrigsministeriet, om de 6 mest succesfulde kurveknækkere i Danmark.

Juli 2016
MTOTFLS
  
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31